Begeleiding planmatig (groot) onderhoud

Het belangrijkste onderdeel van VvE beheer is bij uitstek het technisch beheer van jouw pand. Zonder goed onderhoud zal de waarde van je pand dalen, waardoor je dus inkomsten misloopt op de lange termijn. Om dat te voorkomen helpen we je door de juiste begeleiding te bieden bij planmatig (groot) onderhoud.

Dat doen we door in overleg met jou en de overige VvE eigenaren een plan van aanpak op te stellen. Hierin leggen we onder andere vast welke producten we gebruiken, hoe we het onderhoud uitvoeren en leggen we de planning vast. Om jou zekerheid te geven vragen we bij meerdere partijen offertes op, zodat jij de beste vergelijking kan maken.

Om dit proces te stroomlijnen zorgen wij ervoor dat de afspraken met jouw nieuwe opdrachtnemers worden vastgelegd. Gedurende de samenwerking zorgen wij voor sturing en begeleiding zodat het werk succesvol ten uitvoer wordt gebracht.

Begeleiding van NH Vastgoed is zo belangrijk in dit proces omdat goed onderhoud de juiste garantiecertificaten oplevert. Deze geven de eigenaren de zekerheid die verantwoord wonen mogelijk maakt.

#vvebeheer #vastgoedbeheer #technischvvebeheer #technischbeheer #vvenoordholland #vvehoorn #vveschagen #vvedenhelder #vve #verenigingvaneigenaren #beheer #vveadministrateur