Opstellen (duurzame) meerjarenonderhoudsplanning

Als VvE eigenaar wil je niet voor verrassingen komen te staan, zowel in technische als in financiële zin. Daarom helpen wij met het opstellen van een (duurzame) meerjarenonderhoudsplanning: de (D)MJOP. Hierin worden de kosten en het benodigde (groot) onderhoud van het pand in kaart gebracht. Je krijgt dus overzicht
van de onderhoudsbehoeften van het pand en de daarmee gemoeide kosten. Je weet dus altijd wat je kan verwachten.

Om niets over het hoofd te zien en onvoorziene problemen uit de weg te gaan, doen we een grondige inspectie alvorens we dat plan uitwerken. Daarvoor passen we de NEN2767 normering toe, zodat jij de zekerheid hebt van de eenduidigheid waarmee deze aanpak landelijk wordt toegepast. Zo vereist deze normering ons bijvoorbeeld om een lijst op te stellen van alle gebreken van het bouwdeel.

Mocht duurzaamheid van belang zijn voor jouw pand, dan beschrijven we energiezuinige verbeteringen aan het complex ook in de meerjarenonderhoudsplanning. Zo krijg je volledig inzicht in alle kosten van de (duurzame) verbeteringen, weet je precies wanneer onderhoud nodig is en wat je gaat besparen op de lange termijn.

#vvebeheer #vastgoedbeheer #technischvvebeheer #technischbeheer #vvenoordholland #vvehoorn #vveschagen #vvedenhelder #vve #verenigingvaneigenaren #beheer #vveadministrateur