Duurzaam vastgoedbeheer

Vastgoedbeheer is voor veel eigenaren een uitdaging. Goed onderhoud is bepalend voor de uitstraling en de waarde van uw pand. Dat geldt voor zowel uw appartement als een heel complex. Daarom zorgen we dat het vastgestelde onderhoudsniveau wordt nageleefd. Dat doen we door dagelijks uw pand in onderhoud te voorzien.

Vastgoedbeheer gaat niet alleen meer over onderhoud en beheer. Zeker in deze tijd is duurzaamheid namelijk van steeds groter belang. Het is tegenwoordig tenslotte een van de meest besproken onderwerpen. En ook het vastgoed merkt daar steeds meer de invloeden van. Zo worden er steeds strengere normen gesteld rondom het verduurzamen van panden.

NH Vastgoed, Duurzaam Vastgoedbeheer
NH Vastgoed, Verduurzaming van je VvE

Verduurzaming
van uw VvE

NH Vastgoed gaat net een stapje verder. Door het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning slaan we twee vliegen in een klap: we helpen u tijd te besparen en boren nieuwe mogelijkheden aan om uw panden te verduurzamen.

Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van zonnepanelen, een warmtepomp of nieuwe warmteboilers. Samen met u bepalen we welke mogelijkheden het best passen bij uw behoeften en voldoen aan de gestelde normen. Daardoor bent u altijd zeker van verantwoord vastgoedbeheer.

Verduurzaming zorgt niet alleen voor een verlaging van uw energiekosten, maar ook voor een comfortabel verblijf voor uw gebruikers.

Onderzoek en advies

Verduurzaming is een tijdrovend en een lastig proces. Daarom kijken we met u naar wat er financieel mogelijk is. Zo bent u altijd zeker dat u binnen uw financiële mogelijkheden de verduurzaming kunt realiseren. Uit dit onderzoek komt een op maat gemaakt advies, waarin we u opties geven om de verduurzaming te verwezenlijken. Kortom: Geen financiële verrassingen en een transparante aanpak.

Wanneer u akkoord bent met de te nemen maatregelen, leggen we alle afspraken vast in de duurzame meerjarenonderhoudsplanning (de DMJOP). Om u goed op weg te helpen zorgen we voor de aanbestedingen en de juiste begeleiding van de uitvoering van de verduurzaming. U heeft verder dus geen omkijken naar omslachtige en langdradige processen.

NH Vastgoed, Duurzaam Vastgoedbeheer

Subsidie en financiering

Om de verduurzaming te versnellen en kosten te besparen, zal er geïnvesteerd moeten worden. NH Vastgoed laat u niet aan uw lot over en helpt u aan de juiste subsidies en financieringen die speciaal bedoeld zijn voor verduurzaming.

We adviseren niet alleen, maar we helpen u ook door het maken van een spaarplan in de meerjarenonderhoudsplanning. Zo krijgt u overzicht en weet u wat u gaat besteden om uw gebouw te verduurzamen.

Coördinatie (duurzame) meerjarenonderhoudsplanning

U wilt als eigenaar of als VvE natuurlijk niet voor verrassingen komen te staan. Daarom is planning van groot belang. Als het gaat om vastgoedbeheer, moet u zowel in technische als in financiële zin uw planning op orde hebben. Daarom helpen we bij het opstellen van een (duurzame) meerjarenonderhoudsplanning. Daarin leggen we alle onderhoud van het pand vast en maken we de begroting op van (groot) onderhoud.

Om niets over het hoofd te zien doen we altijd een grondige inspectie. Al onze bevindingen worden vastgelegd in het (D)MJOP. Een inspectie doen we volgens de richtlijnen van de NEN2767. Daarmee bent u altijd zeker van de eenduidigheid waarmee deze aanpak landelijk wordt toegepast. Alle gebreken van het bouwdeel worden vastgelegd zoals deze normering voorschrijft.

Ook duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de meerjarenonderhoudsplanning. Daarin nemen we namelijk alle verbeteringen op die de verduurzaming van uw pand moet verwezenlijken. Zo krijgt u volledig inzicht in de kosten die met de verduurzaming gemoeid zijn. U weet dus altijd wat u kunt verwachten en waarvoor u gaat sparen.

NH Vastgoed, Duurzaam Vastgoedbeheer
NH Vastgoed, Duurzaam Vastgoedbeheer

Planmatig onderhoud

Slecht onderhoud betekent dat de waarde van uw pand snel daalt. Daarom is technisch beheer het belangrijkste onderdeel van vastgoedbeheer. Om te voorkomen dat u inkomsten misloopt, begeleiden we u bij het opstellen en uitvoeren van planmatig (groot) onderhoud.

We laten niets aan het toeval over. Daarom stellen we met de VvE een plan van aanpak samen. Daarin leggen we vast welke producten we gebruiken, hoe we het onderhoud uitvoeren en leggen we de planning vast. Om verrassingen te voorkomen, vragen we offertes op. Zo weet u zeker dat u binnen uw budget toch goed onderhoud kan uitvoeren.

U wilt als VvE natuurlijk de juiste garantiecertificaten hebben. Dat is alleen mogelijk als het onderhoud van hoogniveau is. Daarmee geeft u de gebruikers van uw panden zekerheid. Laat ons u daarom begeleiden.

Interim

Staat u voor een uitdaging en kunt u een extra set handen en ondersteuning gebruiken?
Ook dan staan wij voor u klaar.

Soms staat u voor een uitdaging waar tijdelijk extra behoefte aan ondersteuning nodig is. Voor kennis en expertise of tijdelijke invulling van een gat in uw organisatie. Met ruim 15 jaar ervaring in zowel de private- als de publieke sector kunnen wij u bijstaan.